NL

[Laatste update: 18-06-2019]

Beste Lezer,

Zoals het hoort! Goed dat je ons privacy statement leest. We hebben zo kort en bondig proberen te omschrijven hoe wij jouw gegevens verwerken en beheren. Mocht je verdere vragen, op- of aanmerkingen hebben, neem gerust contact met ons op.

Hartelijke groet,

Team Seldenthuis

Seldenthuis Engineering B.V.
Seldenthuis Engineering B.V. biedt bedrijven op maat gemaakte totaaloplossingen op het gebied van glas- en staalconstructies. Dat betekent ook dat wij persoonsgegevens verwerken. Wij gaan daar zo zorgvuldig mogelijk mee om. In dit privacy statement lees je welke gegevens wij verwerken, wat wij daarmee doen en wat jouw rechten zijn ten aanzien van deze gegevens.

Soort gegevens
Voor de uitvoering van onze dienstverlening vragen en verwerken wij alleen die persoonsgegevens die hiervoor minimaal noodzakelijk zijn. Afhankelijk van het doel van de gevraagde dienstverlening, gaat het in totaliteit om de volgende persoonsgegevens:

Doel van de verwerking
We verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverleningen en de facturering hiervan.

Concreet verwerken wij de gegevens voor de volgende doeleinden:

Bewaartermijnen
Wij bewaren de gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is ofwel dat we wettelijk verplicht zijn. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde diensten uit te voeren en de overeenkomsten na te komen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht.

Privacy maatregelen

De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij nemen daarnaast passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Bovendien zijn wij met al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht overeengekomen.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of dienstverlening, bijvoorbeeld in het kader van het uitvoeren van een opdracht op het gebied van engineering. Daarnaast kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel of bij het doen van aangifte van strafbare feiten.

Jouw Privacy rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Seldenthuis Engineering B.V. Ten slotte heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat inhoudt je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@seldenthuis-engineering.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij helpen je uiteraard graag als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. De aangepaste privacyverklaring geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Seldenthuis Engineering B.V.

SELDENTHUIS WERKT ONDER ANDERE VOOR: