NL

BerryWorld

Vanwege de groei van Beekers Berries werd er een nieuw bedrijfspand aan de Stelvenseweg te Made gerealiseerd. Het gebouw van 16.000 m² is geschikt voor de opslag en verwerking van zacht fruit, en voorzien van 3.500 m² kantoor

Voor de realisatie van dit project heeft Seldenthuis Engineering samengewerkt met Reijrink Staalconstructie B.V. en Bouwbedrijf Vrolijk

Seldenthuis Engineering heeft hierbij zorg gedragen voor de detailberekeningen, die daarna zorgvuldig zijn uitgewerkt in Tekla. Vervolgens zijn er nog constructietekeningen en IFC bestanden opgemaakt en is er een productieset gemaakt.  

Opdrachtgever

Reijrink Staalconstructie b.v.

Architect / Ontwerp

Kort Geytenbeek Architecten BNA

Fotografie

Bouwbedrijf Vrolijk B.V.

Geleverde diensten

  • Constructietekeningen
  • Productietekeningen
  • Detailberekeningen
  • Detailberekeningen

Foto`s

SELDENTHUIS WERKT ONDER ANDERE VOOR: